• Sản xuất máng cáp sơn tĩnh điện 300x100x1.5
  • Sản xuất máng cáp sơn tĩnh điện 300x100x1.5

Sản xuất máng cáp sơn tĩnh điện 300x100x1.5

Máng cáp sơn tĩnh điện: 300 x 100 x 1.5

Mô tả

 

Máng cáp sơn tĩnh điện 300x100x1.5 trước khi bàn giao cho khách hàng

 

Sản xuất máng cáp sơn tĩnh điện 300x100x1.5

Bình luận