Một số hợp đồng tiêu biểu công ty TNHH sản xuất thương mại Thành Tiến

Giữa: Xí nghiệp xây dựng số 9 – CN Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

Và: Công ty TNHH sản xuất thương mại Thành Tiến

Giữa: Công ty CP xây dựng và đầu tư ứng dụng Công Nghệ Mới

Và: Công ty TNHH sản xuất thương mại Thành Tiến

Giữa: Công ty TNHH Một Thành Viên ĐTXD&TM Tiên Phong – Vina

Và: Công ty TNHH sản xuất thương mại Thành Tiến

Giữa: Công ty TNHH An Qúy Hưng

Và: Công ty TNHH sản xuất thương mại Thành Tiến

Giữa: Công ty CP xây dựng Hải Long

Và: Công ty TNHH sản xuất thương mại Thành Tiến

Giữa: Công ty CP thương mại và xây dựng 369

Và: Công ty TNHH sản xuất thương mại Thành Tiến

Giữa: Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Minh Nhật

Và: Công ty TNHH sản xuất thương mại Thành Tiến

Giữa: Công ty CP xây dựng số 5 Hà Nội

Và: Công ty TNHH sản xuất thương mại Thành Tiến

Giữa: Công ty CP đầu tư hạ tầng Intracom

Và: Công ty TNHH sản xuất thương mại Thành Tiến

VÀ RẤT NHIỀU CÔNG TRÌNH LỚN KHÁC…..